Pogoji

Kazalo

 1. Področje
 2. zaključek
 3. Odstop
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in dostave
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Odkup akcijskih kuponov
 9. Pravo, ki se uporablja
 10. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju »SPP«) Elnaza Falahatija (v nadaljevanju »Prodajalec«) veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju »Stranka«) sklene s Prodajalcem v zvezi s prodajalčevo spletno stranjo. Trgovina dopolnjuje prikazano blago. Vključitev strankinih lastnih pogojev je s tem v nasprotju, razen če je bilo dogovorjeno kaj drugega.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklepa pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialna niti njihova samostojna poklicna dejavnost.

1.3 Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravna družba, ki pri sklenitvi pravnega posla nastopa v svoji gospodarski ali samostojni poklicni dejavnosti.

2) sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalčeva spletna trgovina, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe prodajalca, temveč služijo temu, da kupec predloži zavezujočo ponudbo.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo preko spletne naročilnice, ki je integrirana v spletni trgovini prodajalca. Po oddaji izbranega blaga v virtualni nakupovalni voziček in opravljenem postopku elektronskega naročanja kupec odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja. Poleg tega lahko kupec odda ponudbo prodajalcu tudi po elektronski pošti.

2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo kupca v petih dneh,

 • s predložitvijo pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v pisni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je sprejem potrditve naročila pri naročniku verodostojen, ali
 • z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je odločilen dostop blaga stranki, ali
 • tako, da od stranke zahteva, da plača po predložitvi naročila.

Če je na voljo več zgoraj navedenih alternativ, se pogodba sklene v trenutku, ko pride do ene od zgoraj navedenih alternativ. Rok za sprejem ponudbe se začne na dan od dneva oddaje ponudbe s strani naročnika do poteka in se konča z iztekom petega dneva, ki sledi odpošiljanju ponudbe. Če prodajalec v navedenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se šteje, da je ponudba zavrnjena, zaradi česar stranka ni več vezana na izjavo o nameri.

2.4 Če izberete način plačila, ki ga ponuja PayPal, se plačilo obdela prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: "PayPal"), v skladu s pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - ob upoštevanju pogojev za plačila brez računa PayPal, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če kupec plača s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal, ki ga je mogoče izbrati v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema kupčevo ponudbo v trenutku, ko stranka klikne gumb, s katerim zaključi postopek naročanja.

2.5 Ko odda ponudbo prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga pošlje kupcu v besedilni obliki (npr. E-pošta, faks ali pismo), potem ko kupec pošlje svoje naročilo. Kakršno koli nadaljnje določanje besedila pogodbe s strani prodajalca ne bo izvedeno. Če je stranka pred oddajo naročila nastavila uporabniški račun v prodajalčevi spletni trgovini, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu, do njih pa lahko uporabnik brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih podatkov za prijavo.

2.6 Pred oddajo zavezujočega naročila preko spletnega naročilnice prodajalca lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu, tako da natančno prebere informacije, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnosnih napak je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se poveča prikaz na zaslonu. Kupec lahko popravlja svoje vnose v okviru postopka elektronskega naročanja z uporabo običajnih funkcij tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročanja.

2.7 Za sklenitev pogodbe so na voljo različni jeziki. Izbira določenega jezika je prikazana v spletni trgovini.

2.8 Obdelava in stiki z naročili se običajno izvajajo po elektronski pošti in avtomatizirani obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-pošto, ki jo je poslal prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.

3.2 Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v prodajalčevi politiki odpovedi.

4) Cene in pogoji plačila

4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in dostave so posebej navedeni v opisu izdelka.

4.2 V primeru dostave v države zunaj Evropske unije lahko nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in ki jih krije kupec. Sem spadajo na primer stroški prenosa denarja s strani kreditnih institucij (npr. Pristojbine za prenos, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. Carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar kupec plačilo izvede iz države zunaj Evropske unije.

4.3 Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita pozneje.

4.5 Če izberete način plačila, ki je ponujen preko plačilne storitve "PayPal", se plačilo izvede preko PayPal, pri čemer lahko PayPal za ta namen uporabi tudi storitve tretjih ponudnikov plačilnih storitev. Če prodajalec ponuja tudi načine plačila prek PayPala, pri katerih kupcu plača vnaprej (npr. nakup na račun ali plačilo na obroke), svoj zahtevek za plačilo odstopi PayPalu ali ponudniku plačilnih storitev, ki ga pooblasti PayPal in je posebej imenovan za kupca. . Preden sprejme prodajalčevo izjavo o dodelitvi, PayPal ali ponudnik plačilnih storitev, ki ga pooblasti PayPal, izvede kreditno preverjanje z uporabo posredovanih podatkov o strankah. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru negativnega rezultata testa kupcu zavrne izbrani način plačila. Če je izbrani način plačila odobren, mora stranka plačati znesek računa v dogovorjenem plačilnem roku oziroma v dogovorjenih plačilnih intervalih. V tem primeru lahko plača samo PayPalu ali ponudniku plačilnih storitev, ki ga je naročil PayPal, z učinkom odpusta dolga. Tudi če je terjatev odstopljena, ostaja prodajalec odgovoren za splošna povpraševanja strank, npr. B. za blago, čas dostave, pošiljanje, vračila, reklamacije, izjave o preklicu in pošiljke ali kredite.

4.6 Če izberete način plačila, ki ga ponuja plačilna storitev "Shopify Payments", bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju "Stripe" ). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja Shopify Payments, se kupcu sporočijo v spletni trgovini prodajalca. Za obdelavo plačil lahko Stripe uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka lahko posebej obveščena. Več informacij o "Shopify Payments" je na voljo na spletu https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de na voljo.

5) Pogoji dostave in dostave

5.1 Če prodajalec ponudi pošiljanje blaga, se dostava izvede znotraj območja dostave, ki ga je določil prodajalec, na naslov za dostavo, ki ga je navedel kupec, razen če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, ki je naveden pri obdelavi naročila prodajalca. V nasprotju s tem je pri izbiri PayPal načina plačila odločilen naslov za dostavo, ki ga je kupec shranil na PayPal ob plačilu.

5.2 Če dostava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, nosi kupec razumne stroške, ki jih ima prodajalec. To ne velja za stroške pošiljanja, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odpovedi, se za stroške vračila uporabljajo določbe prodajalčeve politike odpovedi.

5.3 Če stranka deluje kot podjetnik, se tveganje naključne izgube in nenamerne kvarjenja prodanega blaga prenese na stranko, takoj ko prodajalec blago izroči špediterju, prevozniku ali osebi ali ustanovi, ki je drugače pooblaščena za prevoz. ven pošiljko. Če stranka nastopa kot potrošnik, se tveganje naključne izgube in nenamerne kvarjenja prodanega blaga praviloma prenese šele, ko je blago izročeno stranki ali osebi, ki je pooblaščena za prevzem. Ne glede na to se tveganje naključne izgube in nenamerne kvarjenja prodanega blaga, tudi v primeru potrošnikov, že prenese na kupca, takoj ko je prodajalec blago izročil špediterju, prevozniku ali osebi ali ustanovi. drugače dodeljen za izvedbo pošiljke, če je naročnik naročil špediterju, prevozniku ali osebi ali ustanovi, ki je drugače imenovana za izvedbo pošiljke, prodajalec pa te osebe ali ustanove ni predhodno imenoval stranki.

5.4 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne ali nepravilne samo-dostave. To velja samo v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedobavo in je prodajalec z dobaviteljem skrbno sklenil posebno kritno transakcijo. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za nabavo blaga. V primeru nerazpoložljivosti ali le delne razpoložljivosti blaga bo kupec o tem takoj obveščen in plačilo takoj povrnjeno.

5.5 Selbstabholung je aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) ohranitev naslova

Če prodajalec vnaprej ukrepa, si pridržuje lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane nakupne cene.

7) Odgovornost za napake (garancija)

Če ni v naslednjih predpisih določeno drugače, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake. V nasprotju s tem za pogodbe o dobavi blaga velja:

7.1 Če stranka deluje kot podjetnik,

 • prodajalec ima možnost izbire vrste dopolnilne izvedbe;
 • Pri novem blagu je zastaralni rok za napake eno leto od dobave blaga;
 • V primeru rabljenega blaga so pravice in zahtevki zaradi napak izključeni;
 • zastaranje ne teče znova, če je v okviru odgovornosti za napake opravljena nadomestna dobava.

7.2 Zgoraj navedene omejitve odgovornosti in skrajšani roki ne veljajo

 • za odškodninske zahtevke in povračilo stroškov s strani stranke,
 • v primeru, da je prodajalec napako z goljufijo prikril,
 • za blago, ki je bilo uporabljeno za zgradbo v skladu z običajno uporabo in je povzročilo njeno pomanjkljivost,
 • za morebitno obstoječo obveznost prodajalca, da zagotovi posodobitve za digitalne izdelke v primeru pogodb o dobavi blaga z digitalnimi elementi.

7.3 Poleg tega za podjetnike velja, da zakonski zastaralni roki za morebitno obstoječo zakonsko regresno pravico ostanejo nespremenjeni.

7.4 Če stranka deluje kot trgovec v smislu 1. oddelka nemškega trgovinskega zakonika (HGB), je zanj podvržen komercialni pregled in obveznost obveščanja v skladu s členom 377 nemškega trgovinskega zakonika (HGB). Če kupec ne izpolni tam določenih obveznosti obveščanja, se šteje, da je blago odobreno.

7.5 Če kupec deluje kot potrošnik, se prosi, da se dostavljavcu pritoži zaradi dobavljenega blaga z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.

8) odkup promocijskih kuponov

8.1 Bone, ki jih prodajalec izda brezplačno v okviru promocij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju "promocijski boni"), lahko unovčite samo v spletni prodajalčevi prodajni trgovini in le v določenem roku.

8.2 Promocijske bone lahko unovčijo le potrošniki.

8.3 Posamezne izdelke je mogoče izključiti iz akcije voucherja, če obstaja ustrezna omejitev glede vsebine voucherja v akciji.

8.4 Promocijske bone je mogoče unovčiti šele, ko je postopek naročila zaključen. Naknadno zaračunavanje ni mogoče.

8.5 Za eno naročilo je mogoče unovčiti več kuponov za akcije.

8.6 Vrednost blaga mora ustrezati vsaj znesku bona za akcijo. Preostalih dobropisov prodajalec ne bo povrnil.

8.7 Če vrednost bona za akcijo ne zadostuje za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.8 Znesek bona za kampanjo ni izplačan niti v denarju niti obresti.

8.9 Kupon za akcijo ne bo povrnjen, če kupec vrne v celoti ali delno plačano blago z bonom za akcijo v okviru svoje zakonske pravice do odstopa.

8.10 Bon za akcijo je prenosljiv. Prodajalec lahko s plačilnim učinkom plača lastniku, ki unovči promocijski bon v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali v skrajni malomarnosti ne pozna neavtorizacije, pravne nesposobnosti ali nima dovoljenja zadevnega lastnika.

9) Veljavna zakonodaja

Za vsa pravna razmerja med strankama se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le v obsegu, v katerem priznano varstvo ni odvzeto z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

10) Alternativno reševanje sporov

10.1 Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, ki vključujejo potrošnika.

10.2 Prodajalec ni dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.